Computational methods

Primjeri iz strojarstva za nelinearne jednadžbe s jednom nepoznanicom. Odgovarajuće numeričke metode i usporedba. Kriteriji konvergencije iterativnih algoritama. Rač. programi u MATLAB-u i/ili MATCAD. Primjeri iz strojarstva za sustave linearnih jednadžbi. Odgovarajuće egzaktne i numeričke metode i usporedba. Greška pri rješavanju pomoću računala. Računalni programi u MATLAB-u. Primjeri iz strojarstva za prilagođavanje krivulja podacima. Regresija. Interpolacija i splajn krivulje u računalnoj grafici. Računalni programi u MATLAB-u i/ili MATCAD i Excel. Primjeri iz strojarstva za određeni integral. Odgovarajuće numeričke metode. Povećavanje točnosti proračuna nasuport nagomilavanje greške zaokruživanja. Računalni programi u MATLAB-u. Primjeri iz strojarstva za obične diferencijalne jednadžbe. Odgovarajuće numeričke metode. Lokalne i globalne greške. Računalni programi u MATLAB-u i/ili MATCAD. Razvijanje općih i specifičnih kompetencija (znanja i vještina) Prepoznavanje računarskih problema u strojarstvu. Razumijevanje i uporaba osnovnih numeričkih metoda. Osnovno znanje iz MATLAB-a. Samostalno pisanje kraćih računalnih programa i uporaba gotovih softvera za rješavanje numeričkih zadataka. Oblici provođenja nastave (OPN) i način provjere znanja (NPZ) OPN: Predavanja, laboratorijske vježbe, E-učenje, konzultacije. NPZ: Pohađanje nastave, usmene provjere, kontrolne zadaće, domaće zadaće. Bodovna vrijednost predmeta određena u skladu s ECTS-om uz odgovarajuće obrazloženje 5 ECTS. Predavanja i vježbe 45 sati (1.5 bod). Vrijeme potrebno za izradu domaćih zadaća 15 sati (0.5 boda). Vrijeme potrebno za učenje i proučavanje literature 75 sati (3 boda). Način polaganja ispita Pisani ispit. Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe predmeta Kroz ustrojeni sustav osiguranja kvalitete Fakulteta. Preduvjeti za upis predmeta Nema.

News

WENO 1d interpolation
23. 9. 2016.
Jerko Škifić
Copyright 2013 - Department of Fluid Mechanics and Computational Engineering