Computer supported measurement

[croatian]

Okvirni sadržaj predmeta

Inženjerski primjeri modela procesa za nelinearne jednadžbe s jednom nepoznanicom. Odgovarajuće numeričke metode i usporedba. Osnove mjernih sustava. Statičke i dinamičke karakteristike elemenata mjernog sustava. Prijenosna funkcija. Elementi prvog i drugog reda. Greške mjerenja. Električna mjerenja mehaničkih veličina i obrada signala. Pretvarači, pojačala, filteri, modulatori itd. Grafička obrada mjernih veličina. Osjetnici za pritisak, brzinu i temperaturu. Softver za prikupljanje mjerenih podataka i grafičko programiranje: Labview. Mjerenje brzine strujanja fluida i komponenti tenzora naprezanja. Laserska anemometrija. Rad sa LDV (laser- doppler) brzinomjerom. Topložični anemometar DISA 55 META. Uporaba sustava za akviziciju i obradu podataka.

Razvijanje općih i specifičnih kompetencija (znanja i vještina)

Poznavanje procesa mjerenja i mjernih instrumenata u tehničkim sustavima i obrade mjerenih veličina pomoću računala, a u svrhu kontrole tehničkih sustava. Efikasna uporaba računalom podržanog mjernog sustava.

Popis literature potrebne za studij i polaganje ispita

Bently J. P. Principles of measurement systems,Longman Scientific & Technical, 1995. Measurement & Automation Catalog, National Instruments, 2005.

Popis literature koja se preporučuje kao dopunska

Doebelin, E. Measurement systems, MacGraw-Hill,1975

Copyright 2013 - Department of Fluid Mechanics and Computational Engineering