Numeričko modeliranje rasprostiranja dimnih plinova iz zamjenskog dimnjaka TE Plomin
( Numerical modelling of flue gas dispersal from TE Plomin substitute stack )

Authors:

Abstract

Provedene su simulacije 3D strujanja dimnih plinova iz privremenog dimnjaka za TE Plomin 2 za različite uvjete u atmosferi. Geometrija i lokacija privremenog dimnjaka kao i rubni uvijeti za simulacije strujanja definirani su projektnim zadatkom. Naime, predložena je rekonstrukcija postojećeg dimnjaka TE Plomin 2 na način da postojeći dimnjak postane zajednički dimnjak za TE Plomin 2 i novi blok C-500. Tijekom rekonstrukcije predlaže se izgradnja privremenog dimnjaka u neposrednoj blizini postojećeg dimnjaka. Numeričkim simulacijama potrebno je analizirati disperziju polutanata iz dimnih plinova ispuštenih iz zamjenskog dimnjaka, te termički utjecaj ispusta na postojeći, visoki dimnjak. Simulacije su provedene za sljedeće scenarije: Scenarij 1 – pomoćni dimnjak uz 340-metarski dimnjak Scenarij 2 – pomoćni dimnjak pričvršćen za 340- metarski dimnjak Scenarij 3 – pomoćni dimnjak bez 340- metarskog dimnjaka

Copyright 2013 - Department of Fluid Mechanics and Computational Engineering