Modeliranje vrijednosnog faktora 'stupanj korisnog učinka' TEP C-500

Authors:

Abstract

Rezultat ovoe studije je računalna aplikacija ModTE kojom se modeliraju glavni sustavi termoelektrane na ugljen (rashladni sustav, sustav svježeg zraka, kotao i sustav dimnih plinova, sustav dobave ugljena sa mlinovima, turbina s kondenzatorom, visokotlačni i niskotlačni zagrijači vode, kondenzatnim i napojnim pumpama), koji služi za analizu i optimizaciju u fazama projektiranja i rada termoelektrane TEP C-500

Copyright 2013 - Department of Fluid Mechanics and Computational Engineering