Numeričke simulacije strujanja u vodotocima sa slobodnom površinom
( Numerical Simulations of Free Surface Flow in Open Channels )

Authors:

Abstract

1D, 2D i 3D numerički modeli strujanja sa slobodnom površinom opisani su, testirani i uspoređeni na dva test-primjera, od kojih je jedan temeljen na laboratorijskom eksperimentu namjenjenom upravo za testiranje numeričkih modela strujanja u otvorenim kanalima. Opisani su postupci napredne praktične primjene na zahtjevnim realnim problemima propagacije poplavnog vala nastalog uslijed pucanja brane, određivanja poplavnih linija, analize mogućih regulacija riječnog korita te optimalnog pokretanja crpke. Dobivena saznanja olakšavaju izbor primjerenog numeričkog modela strujanja sa slobodnom površinom i njegovu ispravnu upotrebu na zadanom inženjerskom ili istraživačkom problemu.

Copyright 2013 - Department of Fluid Mechanics and Computational Engineering