Računalne simulacije poplavljivanja u donjem toku Rječine

Authors:

Abstract

Matematički model za strujanje i poplavljivanje u donjem toku Rječine sastoji se od dvodimenzionalnih jednadžbi plitkih voda i različitih rubnih uvjeta kojima se modelira utjecaj mora, mostova, prelijeva i drugih struktura koje se mogu naći u gradskom okruženju. Posebno je značenje prikazane računalne simulacije u primjeni ‘state of the art’ numeričkih sheme za plitke vode koje točno izračunavaju stacionarna i nestacionarna strujanja, podkritična i nadkritična strujanja, pucanja brane i propagacije vodnih valova. Rezultati proračuna predočeni su u obliku vodnih lica iznad uzdužnog profila korita i kao dvodimenzionalni prikazi dubina vode i vektora brzina vode u poplavljenim područjima.

Copyright 2013 - Department of Fluid Mechanics and Computational Engineering