Utjecaj numeričke mreže na učinkovitost računalne simulacije (Numerical mesh impact on computational simulation efficiency )

Authors:

Abstract

Analizira se utjecaj numeričke mreže na efikasnost numeričkog modela i na kvalitetu rezultata kroz matematički model plitkih voda u 2D slučaju, odnosno Navier-Stokesov model strujanja fluida u 3D slučaju. U obama slučajevima koristi se implicitna numerička shema koja pretpostavlja rješavanja linearnog sustava u svakom vremenskom koraku. U 2D slučaju predložena je upotreba numeričke mreže konačnih volumena centriranih po ćeliji jer ona daje matricu linearnog sustava pogodne strukture, a u 3D slučaju prednost se daje poliedarskom tipu mreže.

Copyright 2013 - Department of Fluid Mechanics and Computational Engineering