Određivanje visine industrijskog dimnjaka korištenjem genetskog algoritma ( Industrial stack height selection using genetic algorithm )

Authors:

Abstract

Izvršena je preliminarna analiza zamjene više postojećih niskih industrijskih dimnjaka jednim višim dimnjakom u cilju smanjenja onečišćenja pri nepovoljnim uvjetima u okolici industrijskog objekta. Kroz novi dimnjak prolazit će ista količina dimnih plinova uvećana za planirano povećanje industrijskih kapaciteta u bliskoj budućnosti. Analiza onečišćenja zraka u okolici novog industrijskog dimnjaka provedena je u cilju određivanja minimalne visine dimnjaka kojom bi onečišćenje zraka na četiri unaprijed zadane lokacije bilo unutar zakonom dozvoljenih vrijednosti za bilo koje meteorološke uvjete. Razvijeni računalni program zasnovan na Gaussovom modelu dima je korišten za simulaciju disperzije onečišćenja na realističnom kompleksnom terenu uz standardne meteorološke uvjete. Genetski algoritam je korišten za pronalazak maksimalnih vrijednosti onečišćenja pri različitim meteorološk

Copyright 2013 - Department of Fluid Mechanics and Computational Engineering