Numeričko modeliranje termalnog onečišćenja Plominskog zaljeva

Authors:

Abstract

Provedena su mjerenja temperaturnog polja u Plominskom zaljevu i izrađene trodimenzionalne numeričke simulacije strujanja. Kako bi se utvrdila razina točnosti numeričkog modela uspoređene su vrijednosti temperatura dobivenih mjerenjima i simulacijama za odgovarajuće mjerne točke. U svrhu provjere ovisnosti rezultata simulacija o gustoći numeričke mreže korištene su mreže različite gustoće, gdje su dobiveni rezultati ukazali na značajan utjecaj gustoće numeričke mreže na rezultate simulacija. Provedba simulacija na gušćoj numeričkoj mreži ima velike zahtjeve na proračunske resurse te je primjenjeno superračunanje na paralelnim računalima. Temperaturno polje dobiveno numeričkim modelom dobro se poklapa sa izmjerenim vrijednostima temperatura, čime je pokazana uspješna primjena trodimenzionalnog numeričkog modela strujanja na problem termalnog onečišćenja zaljeva.

Copyright 2013 - Department of Fluid Mechanics and Computational Engineering