Numeričke simulacije strujanja hidrauličkih tranzijenata u cijevima s primjenom u hidroelektranama ( Numerical simulations of hydraulic transients in pipelines with application to hydroelectric power plants )

Authors:

Abstract

U radu je predložen novi pristup numeričkom modeliranju disipacije i periode hidrauličkog udara. Polazi se od klasičnog Allievijevog modela proširenog Brunoneovim modelom nestacionarnog trenja uz razdvajanje konvektivnog i lokalnog nestacionarnog faktora trenja. Takav matematički model je moguće zapisati kao hiperbolički zakon očuvanja u nekonzervativnoj formulaciji, a nove formulacije fluksa i izvornog člana rezultiraju pomakom periode hidrauličkog udara i novim oblikom izvornog člana. Dodatnu novost u pristupu čini i primjena numeričkih shema koje se ne susreću u standardnom rješavanju Allijevijevog modela, a posebno ENO i WENO sheme visokog reda točnosti. Provedeni numerički testovi potvrđuju prednosti navedenog modela u odnosu na poznate rezultate iz laboratorijskih testova kao i na realnim primjerima nestacionarnog strujanja hidroeletrani HE Rijeka.

Copyright 2013 - Department of Fluid Mechanics and Computational Engineering