Analiza numeričkih simulacija strujanja mješavine zraka i vodene pare u nadbunkerskom prostoru TE Plomin 1 i 2 radi definiranja osnovnih parametara novog ventilacijskog sustava

Cilj ove studije je bio da se dobiju optimalni osnovni parametri za projekt ventilacijskog sustava nadbunkerskog prostora Plomin 1 i 2.


Osnovna ideja je bila da se za analizu strujanja mješavine zraka, vodene pare, plinova i ugljene prašine u nadbunkerskom prostoru iskoristi sofisticirani postojeći softver za numeričke simulacije turbulentnog strujanja. Takav softer je danas dostupan za široku upotrebu u inženjerstvu.


Ova studija ne bavi se optimalnim dizajnom ventilacijskog sustava po pitanju geometrije zrakovoda i broja ventilatora. Namjera je bila se to riješi dodatnim projektom.


Analizom problema ventilacije nadbunkerskog prostora, u suglasju s investitorom, u studiji je izostavljen problem ugljene prašine. Zatim je dogovoreno da se u simulacijama strujanja uzme jedna karakteristična sekcija od 10 sekcija nadbunkerskog prostora. Za tu karakterističnu sekciju definirana je pojednostavljena geometrija prikazana na Slici 1.1 s usisno isisnim otvorima postavljenim bočno.


Ova studija je trebala dati optimalne osnovne parametre:Nakon niza sastanaka i prezentiranja rezultata simulacija zajedno s investitorom predložili smo rješenje ventilacije prikazano u poglavlju 5. Četiri usisna i isisna otvora bi bila postavljena bočno, iste dimenzije (3,5 m x 0,6 m), nasuprotno i na istim visinama. Detaljno su prikazane simulacije za tri varijante gdje su zadane brzine na isisnom otvoru u iznosu od 0,3 m/s, 0,6 m/s i 0,9 m/s.


Kao optimalna varijanta uzeta je ona koja ima brzinu na isisnim otvorima 0,6 m/s, odnosno protok 5 m3/s (18 000 m3/h). Odgovarajući ventilatori bi bili centrifugalni ventilatori s direktnim pogonom snage oko 8,6 kW. Uz investitorovu procjenu od oko 1000 h rada godišnje potrošnja energije bi bila oko 86 MWh.


Ovaj rezultat se bazira na vrlo zahtjevnom proračunu. Optimalno riješenje za realne probleme se dobija sukcesivnim poboljšanjima. Prijedlog je da se napravi ventilacijski sustav za jednu sekciju i da ga se ispita. Nakon tog ispitivanja može se definirati optimalna varijanta ukupnog ventilacijskog sustava nadbunkerskog prostora.

Copyright 2013 - Department of Fluid Mechanics and Computational Engineering