Computational engineering

Mechanical engineering graduate module

Predmeti na modulu

SemestarNaziv kolegijaPredavanjaVježbeECTS
1.Inženjerska matematika226
Nauka o čvrstoći II215
Nauka o toplini II3 5
Programiranje tehničkih aplikacija II225
Upoznavanje industrijskih postrojenja215
Primjena računalne grafike224
2.Projekt IA 25
Izborni kolegij IB 15
Slobodni kolegij IC 5
Stručna praksa II 5
Modeliranje u tehnici225
A - Programiranje tehničkih aplikacija I, Upoznavanje industrijskih postrojenja
B - Programiranje tehničkih aplikacija II, Metoda konačnih elemenata čvrstih tijela
C - Upisuje se jedan neupisani kolegij izborne skupine ili jedan kolegij iz 2. semestra ostalih studijskih programa u vrijednosti 5 ECTS ili više.
3.Projekt IID 25
Slobodni kolegij IIE 5
Računarska dinamika fluida336
Optimizacije u tehnici124
Izborni kolegij IIF 5
Izborni kolegij IIIF 5
D - Računarska dinamika fluida, Optimizacije u tehnici
E - Upisuje se jedan neupisani kolegij izborne skupine ili jedan kolegij iz 3. semestra ostalih studijskih programa u vrijednosti 5 ECTS ili više.
F - Primjena paralelnog računanja, Numeričko modeliranje hidrauličkih strojeva, Osnove robotike
4.Slobodni kolegij IIIG 25
Diplomski rad 10
Računalom podržano mjerenje215
Računarsko inženjerstvo u industriji225
Izborni kolegij IVH 5
G - Upisuje se jedan neupisani kolegij izborne skupine ili jedan kolegij iz 4. semestra ostalih studijskih programa u vrijednosti 5 ECTS ili više.
H - Dinamički sustavi, Numeričko modeliranje u termodinamici, Računalom integrirana proizvodnja.
Copyright 2013 - Department of Fluid Mechanics and Computational Engineering